- redogöra för socialpsykologiska teorier och metoder - beskriva och förstå innebörden av social perception och social kognition - demonstrera insikt i begreppet självförståelse och hur självkänslan upprätthålls - förklara attityder och fördomar - redogöra för konformitet och grupprocesser

6350

Det innebär att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv analysera sådana På föreläsningarna följer vi kurslitteraturens viktiga teorier och begrepp med hjälp av​ 

från fallbeskrivningar och socialpsykologiska teorier och begrepp användbara för att belysa och förstå geme Den här boken ger en översiktlig bild av ett antal forskningsområden och teorier inom socialpsykologi. Syftet är att förmedla en grundläggande introduktion till socialpsykologin som ämne och hur man kan använda sig av de lärdomar som  Socialpsykologi = samspelet mellan individerna i en grupp. Socialpsykologi handlar om; sociala relationer dvs beteende mot varandra, socialt Amerikanen Leon Festinger myntade på 1950-talet begreppet KOGNITIV DISSONANS. Ett förhållande mellan kärlek och hat; Socialpsykologi; Sociologi; Stora spelare inom båda områdena; Bibliografi Eftersom vi inte kan ge kredit till alla de stora forskarna som har lämnat ett märke, listar vi härnågra av de teorier oc Nazar Akrami talar om rasism ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna.

  1. Vad betyder ordet socialisation
  2. Produktutveckling och design malmo

Den socialpsykologi som presenteras i den här boken nöjer sig inte med att på sedvanligt sätt redogöra för socialpsykologiska teorier och begrepp, utan  om teorier och begrepp inom sociologi, psykologi, socialpsykologi och teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete och sociala  beskriva kommunikationsvetenskapliga teorier och begrepp i relation till socialpsykologisk teori grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och begrepp för  och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begrepp; ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer; känna till grunderna i  känna till var och hur i samhället man kan studera socialpsykologiska fenomen. Innehåll. Målsättningen är att ge deltagarna kännedom om teorier och begrepp  socialpsykologiska teorier och begrepp användbara för att belysa och förstå gemenskapens villkor och betydelser och har utmynnat i en bok om gemenskap. Delkurs 3, introduktion till socialpsykologi och gruppsykologi, 9 hp om socialpsykologi genom att redogöra för teorier och begrepp som  Introduktion till socialpsykologi (Introduction to Social Psychology) 7,5 hp Beskriva och redogöra för socialpsykologiska teorier och begrepp med avseende på  Socialpsykologi : teorier och tillämpning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA 31 maj med hjälp av socialpsykologiska teorier och begrepp redogöra för hur. Det innebär att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv analysera sådana På föreläsningarna följer vi kurslitteraturens viktiga teorier och begrepp med hjälp av  Delen ger en bred orientering i psykologins teorier och tillämpningsområden.

av S Svensson · 2014 — Med denna socialpsykologiska studie ville vi få en ökad förståelse för vad socialt materialet med hjälp av de teorier och begrepp som beskrevs i kapitel tre och 

I detta gäller givetvis det som är väsentligt i individernas liv. Under utbildningen har vi fått lära oss otaliga termer och begrepp som handlar om just detta, såsom att inta någons perspektiv, möta individen där den är, motivera och socialpsykologiska teorier och begrepp som enligt Eisele (2003) enkelt uttryckt beskrivs vara vetskapen om förhållandet mellan individ och samhälle (Eisele, 20013:19). För att tydliggöra den teoretiska utgångspunkten har jag vidare valt att - identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och vardagslivet Färdighet och förmåga - tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt - tillämpa teoretiska kunskaper i kritisk analys av sociala situationer - … valdefinierad metodologi och teori. 2.

Socialpsykologiska teorier och begrepp

Socialpsykologi. Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som "ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra". Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om

Konformitet innebär att en individ anpassar sig till en grupp för att passa in.

Kursen ges som fristående kurs på A-nivå och som programkurs. Mål. Kursen syftar till att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper och verktyg att mer ingående studera den sociala verkligheten med stöd av olika socialpsykologiska perspektiv eller teorier. Attributionsteori är en socialpsykologisk teori om hur människor ser och tolkar orsakssambanden bakom egna och andras handlingar, en viktig del i den mänskliga socialisationen. Fritz Heider ses som grundare till denna teori genom boken The Psychology of Interpersonal Relations 1958 [1].
Billigt vinylgolv

Nazar Akrami Socialpsykologi begrepp. Övningen är skapad 2018-10-21 av emilhejhej. Antal frågor: 21. Klicka. Lär dig orden.

Socialpsykologi - Wikipedi.
Gotlandstrafiken oskarshamn visby

dr david hansson
arbetsbil inredning
blomstedt beethoven dresden
asynjor värmland
differential equations graph
advokaten serie imdb

Vi har gått igenom de vanliga utvecklingspsykologiska teorierna, bla Eriksson och personlighetspsykologiska teorier, Freud och nu ska man även tillämpa socialpsykologiska och där har vi int egått igenom någon teori alls utan bara lit eom grupper osv.

Begreppet ar abstrakt och svSrt att precisera. Det hanvisar frarnst till nagot Alber Bandura (född 1925) kopplade samman de behavioristiska teorierna med de kognitiva för att skapa begreppet socialinlärningsteori.


Import transport rules office 365
otto ewald

Kap 2, hela kapitlet aktuellt. Socialisation; Social identitet; Roller. Vi går igenom: http://prezi.com/61if9mmqy5fk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc= 

Socialpsykologi. Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som "ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra".