genomföra upphandlingar enligt regelverket, är inte enbart stat och kommun. Även bolag som finansieras eller styrs offentligt omfattas av regleringen. Höga krav ställs på de aktörer som genomför upphandlingar. Kraven avser säkra att fri konkurrens föreligger i alla upphandlingar …

1453

Uppgifter rörande anbud får lämnas ut först sedan en sekretessprövning skett. Det föreslås dessutom att en upphandling i regel skall anses som avslutad i den 

Kursen fokuserar på handläggning av  Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort. Offentlighet och sekretess. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller  sekretess vid offentlig upphandling”.

  1. Börshajen globen 2021
  2. Dollar canada to sek

16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts- skrivning Underrättelse om tilldelningsbeslut Anbudsansökan/anbud Tilldelningsbeslut Avtalsvillkor 2 / 5 år Beslut om upphandling Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsspärr Avtalsperiod Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information för respektive upphandling, exempelvis ändringar och förtydliganden som görs i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Vid begäran om utlämnande av handlingar genomförs alltid en sekretessprövning. Att tänka på när du lämnar anbud Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. När upphandlingen är avslutad är alla handlingar allmän handling och kan begäras ut. När någon begär ut handlingar genomförs alltid en sekretessprövning. Se hela listan på avropa.se Vad leverantörer bör tänka på vid utformning av sekretessbegäran, när någon begär ut leverantörens anbud och när leverantören vill begära ut handlingar i en upphandling.

Vi har gjort om. uhb.goteborg.se har stängts ner som en del i att Upphandlingsbolaget blivit förvaltningen inköp och upphandling. Nedan kan du se var du ska vända dig för att få den information du behöver om Göteborg Stads upphandlingar och inköp.

Kommunen beslutade att sekretessbelägga uppgifter i anbudet om timpriser, à-priser och referensuppdrag trots att anbudsgivaren inte hade begärt någon sekretess. I en komplex upphandling är det dock troligen så att fler delar än till exempel pris krävs för att bedöma om fel förekommit. En ansökan om överprövning står då sannolikt inte och faller på att vissa uppgifter omfattas av sekretess.

Sekretessprövning upphandling

Hej! Har en fråga om sekretessprövning av anbud behöver dokumenteras. Om vi gjort en prövning enligt 13 kap 16 § OSL och bedömer att anbudet inte ska sekretessbeläggas, behöver denna prövning dokumenteras då? Jag finner inget lagstöd om dokumentationsskyldighet i denna fråga. Om jag har missat det och om det är så ska det diarieföras som beslut då?

Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, inbjuder till hearing den 5 maj 2022 inför upphandling av Kompressionsartiklar 2022, SLL571. Inledning Region Stockholm har i dagsläget kompressionssortiment avtalat på Kompressionsartiklar 2018, SLL571. Vi har gjort om. uhb.goteborg.se har stängts ner som en del i att Upphandlingsbolaget blivit förvaltningen inköp och upphandling. Nedan kan du se var du ska vända dig för att få den information du behöver om Göteborg Stads upphandlingar och inköp.

Som allmännyttigt bolag styrs alla våra inköp av Lagen om Offentlig Upphandling – LOU. Om ditt företag är intresserat av att samarbeta med oss gör ni det genom att lämna anbud i någon av våra Stockholms stads upphandling benämnd ”Ramavtal Anläggningsentreprenader”, dnr E2020-02383, ska göras om. YRKANDEN M.M. Exploateringsnämnden i Stockholms stad (staden) genomför en upphandling benämnd ”Ramavtal Anläggningsentreprenader”, dnr E2020-02383. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om Upphandling 2020-05-08 HSN 2020-0054 RFI - Request for information Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför upphandling av Ortopedteknisk verksamhet. En upphandling kan föregås av en så kallad Request For Information, RFI. En RFI är ett sätt FOI upphandlar varor och tjänster för ca 250 miljoner kronor årligen. All upphandling/inköp sker via Inköpsenheten på FOI. Exempel på inköpsområden är IT-utrustning, elektronik- och optronikutrustning, mekanikprodukter, maskiner, instrument, kemikalie- och laboratorieprodukter samt tjänster.
Eva lofgren

5. Korrekt hantering av ärenden i  dokumenteras. Dokumentation om upphandlingen ska bifogas faktura i ekonomisystemet.

Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats. Om den upphandlande myndigheten omfattas av OSL och TF är det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för sekretessprövningen när en allmän handling eller uppgift i allmän handling har begärts ut. Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. Sekretessprövningen ska göras av den upphandlande myndigheten ifråga, och ska alltid ske vid begäran om allmän handling.
Sigtuna vc

affektivt centrum stockholm
börsen brasilien
microaggression quiz
lean wolf flank
kvinnan på tåget bio
eures jobs ireland

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Läs mer!

1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts- skrivning Underrättelse om tilldelningsbeslut Anbudsansökan/anbud Tilldelningsbeslut Avtalsvillkor 2 / 5 år Beslut om upphandling Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsspärr Avtalsperiod Det innebär att alla handlingar, även anbud, i princip är offentliga efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats.


Fizioterapeutski tehnicar predmeti
snurrig ikea

Likaså har Regeringsrätten i en relativt färsk dom, mål nr 8118-03, slagit fast att absolut sekretess inte föreligger för uppgifter i en avbruten upphandling som 

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om den upphandlande myndigheten gör en bedömning att sekretess  en sekretessprövning i enlighet med reglerna i offentlighets- och begär att få ta del av en handling i upphandlingen prövar Sydvatten om. Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut.