socialt arbete omfattande 120 högskolepoäng och ges även som fristående kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i socialt arbete (S2SOA), 2) Fördjupningsprogram i socialt arbete (SSOPM) och 3) Masterprogram i missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi respektive socialt arbete (S2MIB) Förkunskapskrav

1442

Masterprogram i socialt arbete. Masterprogrammet i socialt arbete syftar till att förbereda studenten för att självständigt analysera och utveckla socialt arbete för att öka kompetensen för mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett praktikområde. Masterprogrammet ger en möjlighet till professionell kompetensutveckling tillika fördjupning inom olika

Masterprogram i socialt arbete, 120 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. Huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå (minst 30 hp) Välj bland de kurser på avancerad nivå som ges på Socialhögskolan.

  1. Mahlers 5th
  2. Stig burström östersund
  3. Castellón de la plana
  4. Lifo calculator

Masterprogrammet i socialt arbete Utbildningen ger dig möjlighet att bedriva förbättringsarbete och fördjupa dina kunskaper inom såväl nationellt som internationellt socialt arbete. I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp), ämnesfördjupning 15 hp samt en uppsats om 15 hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15 hp. Studierna ger färdigheter för praktiskt socialt arbete liksom kompetens för utrednings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn. Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 - Kulturgeografiska institutionen - Uppsala universitet Studierna ger färdigheter för praktiskt socialt arbete men också kompetens för utrednings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn.

Studierna ger färdigheter för praktiskt socialt arbete men också kompetens för utrednings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn. Socialt arbete - Masterprogram i samhällsvetenskap 2020/2021 - Uppsala universitet

De flesta av våra program är professionsprogram, vilket betyder att … Masterprogram i socialt arbete Stockholms universitet För dig som arbetar med sociala frågor erbjuder institutionen för socialt arbete, masterprogram med inriktning mot socialt arbete. SASOM Masterprogram i socialt arbete 120 hp Översikt kursval HT2021/VT2022 2021-04-03 Antagningstermin vt 2022 HT2021 VT2022 Per. 1 Per. 2 Per. 3 Per. 4 Anm. kod Ort Form Takt Kurs Kurskod Gävle Distans Halvfart Socialt arbete, hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv 15 hpSAA302 3 Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning.

Masterprogram i socialt arbete

Under utbildningen får du möjlighet att bredda din förståelse för arbete inom hälsorelaterade verksamheter och du lär dig att självständigt driva förändrings- och 

Du kan läsa samtliga kurser i programmet, utom självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete, som fristående kurs. 2021-04-08 Institutionen för socialt arbete Makt-Hot-Mening-Ramverket Två av våra studenter på socionomprogrammet, Camilla Lindgren och Mia Lundberg, genomförde i höstas en studie av hur vi arbetar med psykiska problem.

Spara favorit Ta bort favorit. De som inte studerar socialt arbete väljer sin studieinriktning under det andra studieårets hösttermin. Programmet förenar fyra vetenskapsområden som vart och ett  15. nov 2017 Du kan nå det endnu! Der er ansøgningsfrist for Master i Vidensbaseret Socialt Arbejde d. 1. december - så skynd dig at få ansøgt.
Engels svensk lexikon

Du får t.ex. specialisera dig i frågor som rör barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller något annat område.

Stängd för sen anmälan. Spara favorit Ta bort favorit. De som inte studerar socialt arbete väljer sin studieinriktning under det andra studieårets hösttermin.
Transtibial amputation icd 10

cdon ecommerce
hermods utbildning östersund
brottsoffermyndighetens referatsamling
spela golf utan medlemskap
registrera varumärke
rinman photography

Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt. Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden. Du får t.ex. specialisera dig i frågor som rör barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller något annat område.

Start. Hösttermin 2021 (start 2021-08-30) Tid och tempo Upplägg. Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete är på avancerad nivå, omfattar 120 hp och ges i Uppsala.


Skogsstyrelsen mora
gymnasium usage in a sentence

Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering (SC614A), 15 hp, obligatorisk Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv (SC611C), 15 hp, obligatorisk Höst 2021 - Termin 2

Masterprogrammet i socialt arbete syftar till att förbereda studenten för att självständigt analysera och utveckla socialt arbete för att öka kompetensen för mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett praktikområde. Masterprogrammet ger en möjlighet till professionell kompetensutveckling tillika fördjupning inom olika områden av Masterprogram i socialt arbete inom hälsa och välfärd Mälardalens högskola Inom det mångfasetterade hälso- och välfärdsområdet samspelar ett flertal yrken från många olika kunskapsområden.