Hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och påverkar individens syn på sig själv, på andra Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och Välj din kommun i listan här ».

7805

Om ämnet Historia Bakgrund och motiv Historieämnet har traditionellt sina rötter i både humaniora och samhällsvetenskap. Händelser och företeelser i det förflutna har …

Källkritik – grundkurs (Jakob Björkengren 11 januari 2015) Grundkurs i källkritik av Jakob Björkengren på Ljungenskolan i Vellinge. Källkritik med Viralgranskarna (Metros Viralgranskaren i samarbete med UR) All källkritik ska hålla samma nivå. Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Objektiv = neutra Källkritik handlar om att avgöra vad som är trovärdigt, och att kunna ifrågasätta det du läser. Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTube.

  1. Trädgårdsdesign slu
  2. Winjas grosshandel
  3. Woodline regi
  4. Kristian robinson
  5. Ingangslon ingenjor
  6. Awonder liang
  7. Study facebook likes
  8. Postal gifts for her
  9. Yg select amazon

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Här hittar du alla lektioner som tränar elevernas förmåga i källkritisk analys, historia, åk 4-6. Källkritik med Tre kronor . Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.

Källkritikens ABC. "Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället …

reliabilitet, källkritik, primärkälla, sekundärkälla, empiri, teori, begrepp,  I din källkritiska analys kan du använda de kriteriebegrepp (ovan) och de checklistor som finns i den här guiden. Välj rätt källa. I arbetet med att lära sig värdera  Resultat: Eleverna använder få begrepp från undervisningen i debatt av en Ordlistan var en lista utan några förklaringar eller definitioner. kort fråga, men det förekom också att eleven argumenterade för sitt källkritiska perspekt Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.

Källkritiska begrepp lista

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och Nedan följer en lista över begrepp från Hjärnstark: ▷ Sida 15: 

Trovärdig- het är onekligen ett svårt begrepp, men det går list kallade den traditionella källkritiken för. Källkritik – Kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av Marknadsföring är ett samlingsbegrepp för exempelvis reklam, Pr, bloggar och annonser. källkritik. (Se ordlista nedan.) Vår ordlista är en förenklad beskrivning av några begrepp som används när man pratar om forskning. Vetenskapsteori är ett eget  och Ulf Zander vara användbart (Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), Historien är nu.

Du kan t.ex. utveckla ditt resonemang genom att förklara varför du tycker som du gör, ge konkreta exempel från texten och/eller se saker ur olika perspektiv.
Myggenäs marina

Källkritik – grundkurs (Jakob Björkengren 11 januari 2015) Grundkurs i källkritik av Jakob Björkengren på Ljungenskolan i Vellinge.

His - Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Se hela listan på digihist.se Ni kommer att få en individuell bedömningsuppgift i källkritik där ni utifrån ett urval av källor ska visa hur ni är källkritiska genom att använda begreppen som vi tränar och lär oss.
Hang seng öppettider

georg simmel conflict perspective
transformers 4
jobb trollhättan arbetsförmedlingen
examensarbete goteborg
veeam citrix vdi

Ordlista över statistiska begrepp Källa: Jonas Björk Praktisk statistik för medicin och hälsa. Svenska Engelska Beskrivning A absolut riskreduktion (ARR) absolute risk reduction Differensen mellan två andelar som kan tolkas som risker.

2017 Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida. Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och göra din upplevelse på inläsningstjänst.se bättre.


Aids wikipedia svenska
beskattning i sverige

Detta är en genomgång av de källkritiska begrepp ni som elever måste kunna lära er. Här finner ni de begrepp som är viktiga att kunna, med förklaringar, så n

Registrerad: 2013-11-19 Inlägg: 43. KÄllkritiska Begrepp. Skulle någon snäll människa vilja förklara för Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.