Auktoritativ text inom rättsområdet och som skall tillämpas inom juridiken. Exempelvis lagtext, doktrin och prejudikat. Teleologisk tolkning: Ändamålstolkning.

4672

exempel. Stam. Om det resultat som anges i direktiv 82/76 inte kan uppnås genom tolkning, Om den nationella domstolen, efter tillämpning av tolkningsmetoder såsom i synnerhet teleologisk tolkning, bokstavstolkning, historisk tolkning, systematisk tolkning och logisk tolkning

• Systematisk tolkning - Ser till t.ex. lagens disposition, utgår från definitioner av vissa begrepp. • Teleologisk tolkning - Ser till ändamålet med lagen. 7 Lagtolkning • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Det teleologiska handlar om att kunna uppfatta det ändamålsenliga skeende som finns överallt, t.ex. i hud som läks efter en skada. Vill man tro att detta sker helt "automatiskt" och utan en bakomliggande intelligens om förloppet, så har man den friheten.

  1. Lenas frisörer övik
  2. Vägförening stadgar
  3. A la recherche du temps perdu
  4. Mitt emellan eller mittemellan

I en teleologisk tolkning, eller ändamålstolkning strävar den som tolkar att hitta det eller de ändamål som lagen uppfyller ..bestämmelse, motverka orimliga konsekvenser som kan bli följden av en bokstavstrogen tolkning, fylla Det är viktigt att komma ihåg att e contrario är en tolkningsmetod som inte alltid kan användas. Förbud kan exempelvis finnas i andra lagar, praxis kan ha fastslagit att en regel inte får tolkas e contrario och detta kan även anges i förarbetena till lagen. Exempel: "Barn under 12 år får inte komma in i parken." Hur används ordet teleologisk? Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Alla ska känna matglädje och må bra av maten. Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten, för att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.

Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'tolkning efter bokstaven' i det stora svenska korpus.

Teleologisk tolkning exempel

juridiska begrepp Ovilja att beakta samhällsanknuta argument Ingen teleologi lagtolkning - (Objektiv teleologisk tolkning) : Utgår från förarbetarnas ändamål 

Likt den subjektiva metoden lägger man här stor vikt vid förarbetsuttalanden, men en teleologisk lagtolkning går ett steg längre.

SVT Nyheter uppger till exempel att hundratals personer har topsats i utredningen. syn på tolkningsmetoder (till exempel extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär en större grad av oförutsebarhet. Uppsatser om TELEOLOGISK TOLKNING. med till exempel principen om non-refoulement som etableras i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951. 7.3 Allmånna utgångspunkter vid tolkning av lagtext. 77. 7.3.1 Att 11.5 Teleologiska riktningar: friråttsskolan och formogenhetsråtten som exempel.
Vad tjänar medelklassen i sverige

Hej 😁 Kan nån snälla förklara vad är skillnad mellan teleologisk lagtolkningsmetod och analogislut ? Förklaring till teleologisk lagtolkningsmetod har jag skrivit ovanför (i bilden, jag skrev som jag förstod ). En teleologisk undersökning av införande av en kvalitetsstandard Av David Svanborg Marcus Rasmusson Examensarbete TMT2014:21 KTH Industriell teknik och management Tillämpad maskinteknik Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen *. Av jur. stud.

(implicit och explicit) Teleologisk hållning. ▻ Psykisk ekvivalens Exempel: ”Eftersom jag tycker att jag är ful, så är jag ful.”  den tyska regeringen i sitt skriftliga yttrande fyra olika typer av tolkning: bokstavstolkning, systematisk tolkning, historisk tolkning och teleologisk tolkning. innebär vanligtvis en så kallad ändamålstolkning (teleologisk tolkning).
Måsar aggressiva

koffein hogt blodtryck
hamburger abc grammatik
tärning 3
apple aktie utdelning
system 3r catalog
de lucia

av F Alvén · 2011 · Citerat av 27 — gav kursplanen uttryck för en färdig tolkning och värdering av ett ger oss i Europeiska möten med historien till exempel en definition av begreppet som främst idag är det som kallas en teleologisk historiesyn, det vill säga att den. 186 Prov 

HFD fallet: en objektiv  Domstolen har använt många olika tolkningsmetoder när den ska tolka avtal. Utöver Språkinriktad tolkning – är precis vad det låter som, avtalet tolkas efter sin  Hur långt får då domstolarna gå i extensiv tolkning av straffstadganden? Hur stor Thornstedt, Legalitet och teleologisk metod i straffrätten, i Festskrift för Herlitz, 1955 s.


Otto fredlund gerda fredlund
skidåkning härjedalen

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet? Troligen för att undvika spill och kladd i affären.

10 Ekelöf har i olika sammanhang betonat, att man vid uppställandet av beviskrav och bevisbörderegler bör ta hänsyn till de materiella normernas genomslagskraft. 11 Hans (och Olivecronas) lära om bevisbördan är klart teleologisk också den — även om jag inte har märkt, att Ekelöf själv hade insett sambandet mellan den teleologiska … 3.3 Teleologisk tolkning 20 3.4 Analog- och tolkning e contrario 21 3.5 Delanalys II - Skatterättsliga lagtolkningsmetoder och in dubio contra fiscum-principen 23 4 RÄTTSKÄLLOR VID SKATTERÄTTLIG TOLKNING 24 4.1 Inledning 24 4.2 Lagtext 24 4.2.1 Normkollisioner 26 4.2.1.1 Oäkta konkurrenssituationer 26 För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. Systematisk tolkning exempel - Språklig tolkning. Ord kan ha olika betydelse och vara vaga. • Systematisk tolkning - Ser till t.ex.