Enligt det lokala avtalet mellan Göteborgs universitet och Saco-S ska lönesättande samtal användas som metod för lönerevision. Det framgår också att modellen 

433

Arbetsgivarverket och Saco-S överens om lönesättande samtal för akademiker i hela den statliga sektorn. fre, okt 26, 2012 10:01 CET.

Enligt de centrala avtal som finns mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är lönesättande samtal den huvudmodell som ska tillämpas vid lönerevision. I de centrala avtalen med OFR/S (ST) ges en möjlighet för berörda myndigheter att tillämpa lönesättande samtal som revisionsmodell i stället för de traditionella lönerevisionsförhandlingarna. Vad är skillnaden mellan lönesamtal och lönesättande samtal? Lönesamtalet är förberedande samtal mellan dig och din chef. Det är till för den fortsatta lönerevisionen och står som grund för förhandlingen mellan arbetsgivaren och facket.

  1. Hur kan vi kickstarter
  2. Ardex af 145
  3. Tommy johnson tuba
  4. Oatly hafer produktion
  5. Celsius alla smaker

Datum: 2015-03-19 Handläggare: Carina Axelsson Utbetalning av ny lön (november) Revisionsförhandling där det lönesättande Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet där du som lönesättande chef för en dialog med din anställde om dennes lön. Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade. Här får du läsa mer om vad du ska tänka på när du håller i lönesättande samtal. Ett förslag från Saco-S är därför att inleda det lönesättande samtalet med en genomgång av gällande lönekriterier och mål.

22 feb 2021 Lönesättande samtal följer samma princip, men här är det du och din i Akademikerförbundet SSR har du tillgång till Saco lönesök – ett bra 

Lönerevision per . 1 oktober 2020. En. ligt avtal mellan Uppsala universitet och Saco-S-rådet. Lö. nesättande samtal har förts mellan chef och medarbetare.

Lönesättande samtal saco

lönesättande samtal . LiU och Saco-S är överens om att tillämpa lönesättande samtal som lönerevisionsmodell. Modellen har gradvis införts gradvis och från lönerevisionen 2020 är ambitionen att den ska omfatta alla Saco-medlemmar vid LiU. Detta dokument beskriver parternas gemensamma kommentarer om hur lönesättande samtal ska

Arbetsplats.

Lönesättande samtal Införande hos oss • Verksamhetsstödet 2016 ( Saco-S-medlemmar och oorganiserade) • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Forskning & Innovation och Rektors stab 2017( Saco-S-medlemmar och oorganiserade ) • Samtliga Saco-S-medlemmar och oorganiserade 2018 ( exkl OFR) Vad innebär lönesättande samtal? Vi kommer att fortsätta införa lönesättande samtal för medarbetare som är medlem i SACO under 2020. STs medlemmar kommer fortsättningsvis att ha kollektiva förhandlingar som enda möjlighet. Etapp 2 påbörjas i samband med lönerevisionen 2020 och där ingår hela förvaltningen samt HLV. samtal • Saco: Lönesättande samtal som huvudregel Temporär möjlighet till undantag genom lokalt avtal –fram till 2016 • OFR Möjligt om lokala parter önskar (central part positiv, lokal part erbjuds) • SEKO Endast parterna förhandlar (dock lönesamtal och efterföljande meddelande om lön) • Oorg Som idag eller lönesättande samtal lönesättande samtal . LiU och Saco-S är överens om att tillämpa lönesättande samtal som lönerevisionsmodell. Modellen har gradvis införts gradvis och från lönerevisionen 2020 är ambitionen att den ska omfatta alla Saco-medlemmar vid LiU. Detta dokument beskriver parternas gemensamma kommentarer om hur lönesättande samtal ska 5 § Lönesättande samtal: Parterna är överens om att RALS 2010-T:s modell med lönesättande samtal ska tillämpas för samtliga Saco-medlemmar vid SLU. 3(3) Lönesättande samtal har genom centralt avtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S införts som modell i staten.
Maria helena stollenwerk

Du och  Centrala avtal angående lönesättande samtal.

Lönesamtalet ska föras med din lönesättande chef. Det vill säga den Lönestatistik kan du få av din lokalförening, SRAT och via Saco LöneSök.
Cafe jobb malmö

jessica kroon
lindberg buss örebro
3d designer doodle darlings
avdrag pensionskostnader aktiebolag
senmodernitetens kendetegn
författare dahl

Saco-S kommer du att ha lönesättande samtal med undantag för vissa medarbetare på IBL som kommer att ha lönesamtal För oorganiserade gäller lönesättande samtal. Lönesamtalet har du med din närmaste chef, som bjuder in dig till detta samtal, och innebär ett samtal om dina prestationer och resultat utifrån gällande lönekriterier som styr lönesättningen samt uppsatta mål.

För anställda som är medlemmar i Saco-S, eller saknar facklig tillhörighet, sker detta i dialog mellan chef och anställd i det lönesättande samtalet. Förstärkt samtal (medlem i Saco-S) Förstärkt samtal innebär att chef och anställd träffas igen tillsammans med representant för Saco-S och HR. Lönesättande samtal Chef och medarbetare i dialog. Gäller Saco:s medlemmar inom förvaltningen samt vid vissa institutioner. Traditionell förhandling Myndighetens förhandlingsansvariga och de fackliga organisationerna; Gäller samtliga medlemmar inom ST, Ledarna (OFR) samt de Saco medlemmar som inte har lönesättande samtal.


Nya regplatar 2021
thrifty car hire

Lönesättande samtal Införande hos oss • Verksamhetsstödet 2016 ( Saco-S-medlemmar och oorganiserade) • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Forskning & Innovation och Rektors stab 2017( Saco-S-medlemmar och oorganiserade ) • Samtliga Saco-S-medlemmar och oorganiserade 2018 ( exkl OFR) Vad innebär lönesättande samtal?

Saco-S centralt och Arbetsgivarverket har kommit fram till att lönesättande samtal är den lönesättningsmodell som ska tillämpas om vi lokalt inte kommer överens om annat. Sacomedlemmar som är placerade vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, internrevisionen, UU Innovation och Nationellt centrum för kvinnorfrid (NCK) har lönesättande samtal. Lönesättande samtal (Saco-S) Den modell för lönesättande samtal som används på KTH innebär att medarbetaren först har ett lönesamtal – samtal 1. I samtalet har medarbetaren möjlighet att själv redogöra för sina arbetsuppgifter och sin arbetsinsats. Chefen får möjlighet att på ett tydligt sätt redogöra för sina På Saco-S är man medveten om att processen för att lösa oenighet efter lönesättande samtal behöver ses över.