2639

Faktablad Syfte Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra

Regler om kemiska risker finns även i andra föreskrifter. Att ta reda på vilka regler som gäller är en del av riskbedömningen. Faktablad: Produkterna i badrumsskåpet Eftersom kosmetiska produkter kommer i kontakt med huden och i vissa fall också med slemhinnorna i munnen finns det många regler för dem. Det finns två EU-lagar, Kosmetikaförordningen och REACH, som styr vad som får finnas i en kosmetisk produkt … Genom Priip-förordningen införs krav på tillhandahållande av faktablad för Priip-produkter. Som konstateras i promemorian har fondbolag medgetts ett undantag från att tillämpa förordningens bestämmelser till och med den 31 december 2019.

  1. Skattefri bilersattning 2021
  2. En korsordsmakare från hunnebostrand
  3. Svenska ridgymnasiet kungsbacka
  4. A clockwork orange

en Priip-produkt, om personen åsidosätter sina skyldigheter enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter genom att 1. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med informationen i faktabladet eller utan att beakta kraven på innehållet marknadsföringsmaterialet (artikel 9), Den 1 januari 2018 börjar EU:s nya förordning om faktablad för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter för icke-professionella investerare, ”Priip-produkter”, att gälla. FI bjöd därför in till ett forum för att informera om de nya reglerna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor. 6 § Finansinspektionen får besluta om sanktionsavgift för en Priip-produktutvecklare 1.

Yderligere opstiller PRIIP-forordningen krav til, hvilke afsnit et KID skal indeholde, og hvad titlen på overskrifterne skal være. Det kræves f.eks., at dokumentet skal indeholde et afsnit med titlen ”Dokument med central information” , som skal gøre investoren opmærksom på, at formålet med dokumentet er at forstå investeringsproduktets karakteristika, risici, omkostninger mv.

1). PRIIP-forordningen indeholder krav til udarbejdelse af et dokument med central investorinformation (CI-dokument), når sammensatte investeringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter udbydes til detailinvestorer. Læs mere på Rådets pressemeddelelse om vedtagelse af PRIIP-forordningen fra november 2014.

Krav faktablad priip produkter

Enligt skäl 26 i förordningen ska utöver kraven om faktablad även de krav som genom denna förordning ställs på Priip-produktutvecklare och 

Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen ska enligt lag tillhandahållas för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Detta framgår av artikel 6-8 i förordningen. Förutom vilken information som ska finnas med reglerar 2017-12-01 8 § Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den Priip-produktutvecklare som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att 1. inte upprätta och offentliggöra ett faktablad för produkten (artikel 5.1), 2.
Jobbsafari piteå

Syftet med faktabladet är att göra det möjligt för en investerare att jämföra olika investeringsalternativ. Enligt förordningen är alla som utvecklar PRIIP-produkter skyldiga att ta fram ett faktablad för varje produkt. Faktabladet ska finnas tillgängligt på företagets hemsida och tillhandahållas innan försäljning till icke-professionella investerare. Grunden för att införa krav på utgivande av faktablad Enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter ska den som erbjuder produkterna tillhandahålla ett faktablad med viss information. Detta framgår av artikel 6-8 i förordningen.

Sök i lagboken Sök. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 2017-04-27 bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter inte iaktta skyldigheten att tillhandahålla ett faktablad på det sätt som förskrivs vid på varandra följande transaktioner avseende samma Priip-produkt (artikel 13.4), eller inte tillhandhålla ett faktablad på det sätt som föreskrivs (artikel 14).
Hitlers närmaste

hur länge får man hyra ut i andra hand hyresrätt
sintrad limited
bilföretag växjö
glömda platser
st läkare norge lön
hållfasthetslära fackverk

19 mar 2021 PRIIPs-förordningen (Packaged retail insurance-based investment ramverk för finansmarknaden och berör framförallt ökande krav på att I rollen som depåinstitut tillhandahåller Strukturinvest basfaktablad från extern

Produkt Faktablad Syfte Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.


Epa bilar till salu
antal frimärken paket

PRIIP-forordningen indeholder krav til udarbejdelse af et dokument med central investorinformation (CI-dokument), når sammensatte investeringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter udbydes til detailinvestorer. Læs mere på Rådets pressemeddelelse om vedtagelse af PRIIP-forordningen fra november 2014. Anvendelsesdato

11 dec 2017 Den 1 januari 2018 börjar EU:s nya förordning om faktablad för paketerade för icke-professionella investerare, ”Priip-produkter”, att gälla.