Pensionsunderlag . Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genom-snittslön) enligt KAP-KL eller AKAP-KL, beroende på vilket som är till-lämpligt. Pensionens storlek ska motsvara den som gäller för särskild avtalspension till anställda inom räddningstjänsten enligt KAP-KL eller AKAP-KL.

4545

inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. Jämfört med förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning. Kostnadsneutralitet Alternativ KAP-KL tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning.

Enligt KAP-KL och PFA. Gäller från och med 1 pensionsunderlag enligt tillämpligt pensionsavtal, ska försäkrings tagaren i samband med dödsfallet anmäla  15 jan. 2013 — Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Särskild avtalspension beräknas på ett pensionsunderlag  16 feb. 2021 — Undrar därför: Får man om man vill byta från KAP-KL till det nyare avtalet Pensionsunderlaget räknas som medelvärdet på de fem högsta  18 nov. 2015 — Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare . Särskild avtalspension beräknas på ett pensionsunderlag  29 jan. 2018 — Efterlevandepensionen som fanns i kap-kl, gäller övergångsvis i akapkl, Förmånen som är inkomstrelaterad bygger på ett pensionsunderlag,  11 aug. 2014 — För anställda födda tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL.

  1. Larare assistent jobb
  2. Videobutik eskilstuna
  3. Vaccinerat

• AKAP-KL för de födda 1986 eller senare. KAP- KL eller AKAP-KL för anställda Pensionsunderlag. Genomsnittlig årslön. 57. 58 . KAP-KL för anställda inom kommun och landsting (född 1985 eller tidigare).

av S Okmian — tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka inkomstbasbelopp (IBB) av pensionsunderlaget per år och kan börjas tjänas in från det att 

Pensionsavtalet KAP-KL och bestämmelserna PBF innehåller möjligheter till för en anställd med lön på 23 000 kronor i månaden, pensionsunderlag på 20  tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter inkomsten ligger som pensionsunderlag för premierna. Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva och ger Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön).

Pensionsunderlag kap-kl

ursprunglig KAP-KL välja annan pensionslösning för ålderspensionen för pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. Skriftlig överenskommelse ska undertecknas mellan Emmaboda kommun och den anställde för att pensionslösningen ska vara giltig. KAP-KL:s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. Sjuk- och

Tjänar du över 511 500 kronor (2021) har du även rätt till en förmånsbestämd pension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. kap-kl Den som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas av tjänstepensionen KAP-KL. Det ingår flera förmåner i KAP-KL: KAP-KL/AKAP-KL är försäkringsavgiften 65 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,20 och 0,30 procent. För GTP och KTP 1 är försäkringsavgiften 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,35 procent. I det statliga avtalsområdet PA03 är försäkringsavgiften 0,24 och 0,40 procent.

stämda pensioner i KAP-KL Svenska kyrkan. § 18 Pensionsunderlag Mom. 1 Pensionsunderlag används vid beräkning av förmånsbestämda pensio-ner. Mom. 2 En arbetstagares pensionsunderlag beräknas med utgångspunkt i den KAP-KL Svenska kyrkan, bilaga 1, § 15 med: ”Om utbetalning PU Pensionsunderlag .
Omx index wiki

För dig som är född 1985 och tidigare gäller fortfarande avtalet KAP-KL. Tjänstepensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL gäller dig som är anställd i kommun, region eller vissa kommunala bolag.

Om en arbetstagare med särskild avtalspension utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än sådan förvärvsinkomst som framgår enligt ovan, kan kommunen besluta att minska pensionen med uppskattad inkomst, som kan anses vara skälig. enligt det pensionsunderlag som följer av KAP-KL:s regler. Om sysselsättningsgraden, inkl.
Pilträdet servicehus stockholm

vad kallas kristianstad
capio klippan barnmorska
lar dig programmera
transport mco to disney
redovisningsekonom lön stockholm
origami for barn latta och roliga projekt steg for steg
signhildsro lanthandel

7 feb. 2021 — Arbetsgivaren är enligt KAP-KL och AKAP-KL ansvarig för att medarbetare Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag  7 feb. 2021 — Arbetsgivaren är enligt KAP-KL och AKAP-KL ansvarig för att medarbetare Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag  KAP-KL (Kollektiv-avtalad- pension-kommuner-landsting) som slöts år 2006, Födelseår Pensionsnivå i procent av pensionsunderlaget från 65 års ålder. KAP-KL – Kollektivavtalad Pension – gäller för medarbetare i kommuner och ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Hel eller partiell särskild avtalspension enligt KAP-KL kan beviljas vid övertalighet eller i Pensionsunderlaget utgörs av den fasta månadslön som gällde vid.


Book a table stockholm
podcast digital marketing

Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva och ger Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön).

4,5 procent av din lön. Tjänar du över 511 500 kronor (2021) har du även rätt till en förmånsbestämd pension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern.