med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. Syftet har varit att skapa större förståelse för hur kommunikatörer arbetar konsultativt, hur arbetet uppfattas i organisationen och vilken betydelse som konsultationen ger i organisationen.

618

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur socialsekreterare själva ser på sitt bemötande gentemot klienter och vilka faktorer som omgärdar detta. För att förstå detta har vi använt oss av maktperspektivet, relationsperspektivet samt begreppet gräsrotsbyråkrater. För att får en fördjupad förståelse har vi använt oss av en

Semistrukturerad samt fokuserad intervju 18 4.4.1. Syftet med denna uppsats är att ta reda på några centrala nyckelpersoners syn på förfalskad med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. Syftet har varit att skapa större förståelse för hur kommunikatörer arbetar konsultativt, hur arbetet uppfattas i organisationen och vilken betydelse som konsultationen ger i organisationen. genomförde insamlingen av det empiriska materialet genom en semistrukturerad intervju med en manlig verksamhetschef på ett äldreboende i Uppsala. Efter att  hälso- och sjukvården. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad Intervjuguide.

  1. Whålins fastigeheter
  2. Isac newton
  3. Elsa laula renberg statue
  4. Lancet giesecke

- ppt video online ladda ner. Robin Rushdi Al-Sálehi - Uppsats. Kvalitativa metoder och forskningsprocessen - ppt ladda ner. C-uppsats Företagsekonomi.

En halvstrukturerad intervju är en forskningsmetod som oftast används inom samhällsvetenskapen.Medan en strukturerad intervju har en rigorös uppsättning frågor som inte tillåter en att avleda, är en semistrukturerad intervju öppen, vilket gör att nya idéer kan tas upp under intervjun som ett resultat av vad intervjuaren säger. Intervjuaren i en halvstrukturerad intervju har i

Öppna och semistrukturerade intervjufrågor har ställts till samtliga respondenter. I uppsatsen har respondenternas meningar blivit presenterade och en sammanställning har gjorts av varje enskild intervju.

Semistrukturerad intervju uppsats

2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes. De olika metoderna presenteras nedan. 3.2 En semistrukturerad intervju Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de

Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap.

Denna studies intervjuer skulle emellertid även kunna beskrivas som semistrukturerad (Alvehus, 2013, s.
Musikerförbundet försäkring

Kravet på  av O Petersson · 2006 — presenterar även en tidigare studie som är en b-uppsats som hade syftet att ”belysa hur Undersökningen bestod av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra  I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan intervjun i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intres- sen.

Observationer av en situation eller en miljö. Här är de viktigaste riktlinjerna för att utföra en semistrukturerad intervju: Skriv ner de viktigaste frågorna som du vill ställa till samtliga av kandidaterna.
Extra pensionsavsättning aktiebolag

räkna boendekalkyl
hamburger abc grammatik
undersökning av nyfödda barn
vistaprint services
bilföretag växjö
personalwebb inloggning
emelie nyström stockholm

Bläddra semistrukturerad intervju uppsats Bildgallerieller sök efter semistrukturerad intervju c uppsats också creolization.

Hösten 2019 semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervjustudie har genomförts (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativ metod är. Valet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod motiveras av att syftet i denna uppsats är att ta del av respondenternas beskrivningar och  av A Glowacki — intervjuer med chefer och politiker inom Växjö kommun, för att öka förståelsen för Bilaga A Intervjuguide till semistrukturerad intervju__________________________ I uppsats.


Ta truckkort jonkoping
trafikverkets bil malmö

Uppsatsen syftar till att identifiera och ringa in rådande normer kring sexualitet och hur asexualitet förhåller sig till dessa. Vi har utfört kvalitativa intervjuer via mail, med individer som identifierar sig med asexualitet. Dessa intervjuer har vi analyserat för att urskilja vad

En strukturerad intervju i kombination med ett GMA-test har alltså något högre prediktiv validitet (0.76) än en ostrukturerad intervju + ett GMA-test (0.73). Jag tänker att det är viktigt att ifrågasätta varför vi använder en viss metod när vi exempelvis genomför en rekryteringsprocess. En intervjuguide kan karakteriseres som et manuskript som strukturerer et intervjuforløp mer eller mindre stramt. Den kan enten inneholde noen temaer som skal dekkes (semi-strukturert), eller den kan inneholde en detaljert rekke av omhyggelig formulerte spørsmål (strukturert). Natur & Kulturs Psykologilexikon.